ET
close×
menu
0

Ostukorvis ei ole tooteid.


E-poe müügitingimusedE-poe müügitingimused kehtivad alates 01.01.2022. a.

1. ÜLDINE

1.1. Käesoleva E-poe müügitingimuste (edaspidi Tingimused) eesmärk on kindlaks määrata tingimused, mille alusel PouchEurope võimaldab veebilehe www.poucheurope.com (edaspidi E-pood) vahendusel osta pakendeid.

1.2. Lisaks käesolevatele Tingimustele reguleerivad E-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusaktid.

1.3. PouchEurope võib muuta Tingimusi, samuti E-poes müüdavate toodete sortimenti ja nende hindasid. Muudatustest teavitatakse E-poe keskkonnas. Kliendi ostu suhtes kohaldatakse ostu lõpliku vormistamise hetkel kehtinud Tingimusi ja hindasid ning klient vastutab selle eest, et ta on enne iga ostu sooritamist lugenud veebilehel olevaid Tingimusi ning tutvunud Tingimuste uusima versiooniga. Kliendi ostu suhtes kohalduvad Tingimused on leitavad aadressil: https://poucheurope.ee/e-poe-muugitingimused/.

1.4. E-poodi külastades ja sealt tooteid ostes nõustub klient käesolevate Tingimustega. E- poodi või Tingimusi puudutavate küsimuste korral pöörduge PouchEurope e-poe klienditeeninduse poole e-posti teel, saates teate aadressile info@poucheurope.com, või helistades numbrile +372 5346 6911.

2. MÜÜJA

2.1. E-poodi opereerib POUCHEUROPE OÜ (registrikood 12914610, Meistri 12, Tallinn 13517, Harju maakond), kes on ühtlasi ka müüjaks (edaspidi PouchEurope või müüja). Üldistes küsimustes pöörduge PouchEurope poole e-posti teel, saates teate aadressile info@poucheurope.com, või helistades numbrile +372 5346 6911.

3. TOOTED JA HIND

3.1. E-poes müüdavaid tooteid tutvustavad pildid on eelkõige illustratiivse tähendusega ning tulenevalt trükitehnilistest põhjustest või arvutikuvarite erinevatest tehnilistest parameetritest võivad E-poes kuvatavate toodete värvid tegelikust värvist pisut erineda.

3.2. Toodete hinnad on kuvatud E-poes tootelehtedel iga toote juures, hinnad on eurodes ning ei sisalda Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu. Eestis registreeritud käibemaksu kohustusega ettevõtetele lisandub käibemaks ostukorvis. Euroopa Liidus (va Eestis) registreeritud ettevõtetele, kellel on kehtiv käibemaksu number, ei lisandu tellimisel käibemaksu.

3.3. Toodete juures kuvatud toote hinnale lisandub täiendavalt ostu vormistamise käigus kliendi poolt valitud kättetoimetamise viisile vastav kättetoimetamise tasu. E-poest on võimalik tooteid tellida Euroopa Liidu riikidesse.

4. OSTU VORMISTAMINE

4.1. Klient saab E-poes oste sooritada PouchEurope külalisena.

4.2. Ostu sooritamiseks valib klient E-poest välja soovitud toote ning valib tootelehelt toote soovitud koguse ja pakendi suuruse.

4.3. Kliendi poolt valitud toode/tooted lisatakse E-poe ostukorvi pärast lingi „Lisa ostukorvi“ vajutamist. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni too(de)te eest tasumiseni.

4.4. Kui klient valib E-poes toote(d), mida sellel hetkel PouchEurope laos ei ole või mida ei ole laos soovitud hulgal, siis võimaldatakse kliendil vastava päringuvormi kaudu saata müüjale päring, millele müüja vastab esimesel võimalusel.

4.5. Ostukorvi sisuga tutvumiseks ja/või ostu vormistamiseks tuleb liikuda ostukorvi ikoonile ja vajutada lingile „Ostukorv“.

4.6. Ostu vormistamiseks peab klient sisestama vajalikud andmed ja valima kliendile sobiva kättesaamise ja makseviisi. Kui klient ei vali kättesaamise viisiks ise järele tulemist, siis lisatakse kliendi poolt ostukorvi lisatud too(de)te hinnale ka toote kliendile kättetoimetamise kulu.

4.7. Pärast ostu sooritamiseks vajalike andmete sisestamist, Tingimuste tutvumise kinnitamist ning lingi „Esita tellimus“ vajutamist saadetakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile tellimuse ettemaksuarve.

4.8. Pärast ostu eest tasumist saadetakse kliendile tellimuse kinnitus.

4.9. Müüja ja kliendi vaheline leping on sõlmitud alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest müüja arvelduskontole.

4.10. Klient sooritab E-poest oste omal riisikol ja vastutab täielikult oma tegevuse eest E-poest ostude tegemisel. Muuhulgas vastutab klient täielikult oma panga-, krediitkaardi ja ostuandmete hoidmise eest. PouchEurope ei vastuta ostu vormistamisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, samuti selle eest, kui kolmas isik ostab tooteid, kasutades kliendi teadmata kliendi panga- või krediitkaardi andmeid, ostu number või kättesaadavaks ostukinnitus ning selle alusel on tooted kätte saadud.

5. TASUMINE

5.1. Klient tasub ostu eest ettemaksuna too(de)te müügihinna ning kättetoimetamise tasu täies ulatuses. Klient valib makseviisi ostu vormistamisel.

5.2. Ostu eest tasumine toimub arve alusel ülekandega. Arve saadetakse kliendi poolt kirja pandud e-maili aadressile koos tellimuskinnitusega. Tellimus kinnitatakse ja kaup pannakse teele pärast makse laekumist PouchEurope e-poe kontole.

5.3. Makse tehakse makseteenuse pakkuja turvalises keskkonnas väljaspool PouchEurope E- poodi. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga- ja krediitkaardi andmetele.

5.4. Ostu maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

6. TOODETE KÄTTETOIMETAMINE

6.1. Klient valib toodete kättetoimetamise koha ja viisi ostu vormistamisel.

6.2. Klient võib tellitud toodetele ise järele tulla või tellida toote(d) kliendi poolt näidatud aadressile kullerteenust kasutades.

6.3. Too(de)tele järele tulemine

6.3.1. Klient võib tooted tellida omal valikul PouchEurope lattu (Alpi Eesti OÜ, Loomäe tee 8, Lehmja, Rae vald, Harjumaa) ning neile ise järele tulla.

6.3.2. Pärast müüja poolt kliendile ostukinnituse edastamist on esmaspäevast neljapäevani ostetud tooted laost väljastamiseks valmis ülejärgmisel tööpäeval alates kella 14:00, ning reedest pühapäevani ostetud tooted on laost väljastamiseks valmis järgneval teisipäeval alates kella 14:00.

6.3.3. Toodetele on võimalik PouchEurope lattu järele tulla esmaspäevast reedeni 9:00-16:00. Väljaspool eelviidatud aegu ja riiklikel pühadel toodetele järele tulemise võimalus puudub. Müüjal on otstarbekuse kaalutlusel õigus asendada PouchEurope üks kättesaamise koht teisega, teavitades sellest klienti viivitamatult, kuid igal juhul toote kättesaadavaks tegemise päevale eelneval tööpäeval.

6.3.4. Kliendile väljastatakse ostetud tooted ostukinnituse esitamisel.

6.3.5. Toodete PouchEurope lattu järele tulemisel ei lisandu hinnale kättetoimetamise tasu.

6.3.6. Kui klient ei tule ostetud toodetele järele 14 kalendripäeva jooksul, loetakse klient ostust taganenuks ning müüja tagastab ostusumma kliendile hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul, kasutades sama makseviisi, mida klient kasutas makse tegemiseks.

6.4. Toodete kättetoimetamine kulleriga

6.4.1. Toodete kliendi poolt näidatud aadressile kulleriga kättetoimetamisel lisandub Eestis asuva sihtaadressi puhul tellimuse hinnale kättetoimetamise tasu 10 eurot, teistes Euroopa Liidu riikides asuva sihtaadressi puhul 30 eurot.

6.4.2. Ostetud toote kulleriga kättetoimetamise aeg sõltub valitud kättesaamise kohast, üldjuhul Eestis kuni 3 tööpäeva ning rahvusvaheliselt 7 tööpäeva jooksul müüja ja kliendi vahelise leping jõustumisest. Toodete kättetoimetamise täpse aja lepib kuller kliendiga eelnevalt telefoni teel kokku.

6.4.3. Tooted toimetatakse kulleriga kohale välisukseni.

6.4.4. Klient peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil toodete vastuvõtmise. Kui klient ei ole kokkulepitud ajal kohal ning sellest tulenevalt kauba üleandmine ebaõnnestub, on tagastuskulud ostja kanda.

7. TOODETE VASTUVÕTMINE. MITTEVASTAVUSED

7.1. Toote kliendi poolt kättesaamise hetkest läheb toote juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko üle kliendile.

7.2. Tagastamine on võimalik ainult kasutamata originaalpakendis oleva kauba puhul.

7.2. Toote kättesaamisel tuleb toote pakend avada ettevaatlikult, toodet kahjustamata. Eeltoodu on oluline, kui klient soovib kasutada Tingimuste 8. peatükis toodud tarbija taganemiseõig.

7.3. Klient peab kohe pärast toote vastuvõtmist kontrollima toote vastavust ja nõuetekohasust. Kui klient avastab toote kättesaamisel, et pakend on rikutud või et talle on saadetud vale või puudustega pakend (toode on kahjustatud, ei vasta tellimusele, esineb tootmisdefekt, vmt), peab ta sellest teatama müüjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul arvates toote üleandmisest, varjatud puuduste korral nendest teada saamisest. Klient võib vastava teavituse (pretensiooni) esitamiseks saata kirjaliku teavituse e-kirjana (s.o kliendi nimi ja kontaktandmed, teavituse esitamise kuupäev, ostukinnituses toodud ostu number või arve number ning mittevastavuse kirjeldust ja seda kajastavad fotod). Teavitus tuleb saata e-kirjaga aadressile info@poucheurope.com või kirjalikult PouchEurope aadressile Meistri 12, Tallinn 13517, Harju maakond.

7.4. Kui majandus- või kutsetegevuses tegutsev klient jätab toote eeltoodu kohaselt üle vaatamata või ei tee seda vajaliku hoolsusega või ei teata mittevastavusest vastavalt eeltoodule ning toote mittevastavus oli selline, mille võinuks nõuetekohase ülevaatuse käigus avastada, siis ei saa selline klient hiljem vastavale mittevastavusele tugineda.

7.5. Müüja peab andma 15 tööpäeva jooksul oma seisukoha mittevastavuse osas ning mittevastavuse olemasolul teavitama edasistest sammudest mittevastavuse likvideerimiseks. Kliendi teatele mittevastamist ei loeta mittevastavusega nõustumiseks. Müüja peab mittevastavused kõrvaldama mõistliku aja jooksul.

7.6. Juhul, kui mittevastavust ei ole võimalik kõrvaldada, siis on nii müüjal kui kliendil õigus lepingust taganeda. Sel juhul peab klient mittevastava toote müüjale tagastama Tingimuste punkte 8.4 ja 8.5 järgides (kui toodet ei ole juba varasemalt tagastatud) ning müüja peab kliendile hüvitama mittevastava toote eest tasutud summa ja toote kliendile kättetoimetamise kulu. Eelnimetatud summa tagastab müüja kliendile hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest, kasutades sama makseviisi, mida klient kasutas makse tegemiseks, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

7.7. Kliendil on õigus toote mittevastavuse korral kasutada ka seaduses sätestatud muid õiguskaitsevahendeid.

8. TARBIJA TAGANEMISÕIGUS

8.1. Tarbijast kliendil (edaspidi tarbija) on õigus E-poes sõlmitud lepingust põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul arvates ostetud toote enda valdusesse saamisest. Taganemiseks peab tarbija esitama müüjale taganemisavalduse e-kirja teel (märkides avalduses kliendi nimi ja kontaktandmed, teavituse esitamise kuupäev, ostukinnituses toodud ostu number või arve number ning mittevastavuse kirjeldust ja seda kajastavad fotod) ning tagastama ostetud toote(d) müüjale. Tarbija võib tagastatava(d) toote(d) tuua otse PouchEurope lattu (Alpi Eesti O, Loomäe tee 8, Lehmja, Rae vald, Harjumaa, punktis 6.3.3 viidatud lahtiolekuaegadel) või kullerteenust kasutades.

8.2. Toode tuleb tagastada sama komplektsusega, milles see oli tarbijale kättetoimetamisel, ning originaalpakendis ja kasutamata. Tarbija tagastab toote sellises transpordipakendis, mis tagab toote säilimise selle transportimisel. Tarbija ei pea tagastama toodet müüja kasutatud transpordipakendis, kuid see on soovitatav.

8.3. Vältimaks tagastatava toote kahjustumist, peab tarbija toodet käsitsema heaperemehelikult (s.t tarbija võib toodet kasutanud üksnes tootega tutvumiseks viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks), samuti tuleks alles hoida ja koos tootega tagastada kõik saadetisega kaasasolnud dokumendid.

8.4. Tarbija tagastamisõigus ei kehti toodetele, mida nende olemuse tõttu ei saa tagastada (nt tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, vms).

8.5. Tarbija taganemisõiguse kasutamise korral (i) kannab tarbija kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tarbija tagastab mittevastava toote (millisel juhul kohaldatakse 7. peatükis toodut), ning (ii) vastutab ka tagastatava toote halvenemisest tingitud väärtuse vähenemise eest.

8.6. Müüja kohustub 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse ja toote (või toote tagasisaatmise tõendi) kättesaamisest tagastama tarbijale tagastatud toote eest saadud tasud, sh vastava toote tarbijale kättetoimetamisega seotud kulud juhul, kui toode ei vasta tellimusel või on defektne. Kui tarbija on sõnaselgelt valinud müüja pakutud kõige odavamasttavapärasest toote kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea müüja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Müüja teeb tagasimaksed kasutades sama makseviisi, mida tarbija kasutas makse tegemiseks, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

9. ISIKUANDMETE KAITSE

9.1. Kõiki kliendi isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning kooskõlas Tingimuste osaks oleva privaatsuspoliitikaga. Kliendil palutakse tutvuda privaatsuspoliitikaga, millest saab teada alljärgnevat:

(a) Miks (ja mis eesmärgil) PouchEurope kliendi isikuandmeid töötleb;

(b) Isikuandmete töötlemise õiguslik alus;

(c) Milliseid isikuandmeid PouchEurope töötleb;

(d) Kust saab PouchEurope kliendi isikuandmeid;

(e) Kellele PouchEurope avaldab kliendi isikuandmeid;

(f) Kliendi isikuandmete säilitamine;

(g) Kliendi õigused ja kuidas neid kasutada.

10. KOHALDATAV ÕIGUS. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

10.1. Kui imperatiivsetest normidest ei tulene teisiti, siis kohaldatakse Tingimustest ja E-poe kasutamisest tulenevatele suhetele Eesti Vabariigi õigust.

10.2. Kõik Tingimuste täitmisest ja E-poest toodete ostmise ning ostetud toodetega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

10.3. Tarbijast klient võib lisaks esitada vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks kaebuse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) ja kasutada Euroopa Liidu vaidluste veebipõhise lahendamise protseduuri (http://ec.europa.eu/odr). Kaebuse läbivaatamine Tarbijakaebuste komisjonis on pooltele tasuta.

11. E-POE KLIENDITEENUSE ANDMED ON ALLJÄRGNEVAD

E-mail: info@poucheurope.com

Telefon: +372 5346 6911

E-R kell 10-17 (GMT +2), teenus on eesti ja inglise keeles.